Nowiny Zabrzańskie

Tag: śmieci

Zmiany w śmieciach

Zmiany w śmieciach

Aktualności
Od 1 stycznia 2015 r. zmieni się  sposób odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych (gruz), a także okresowo częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zbieranych - tworzyw sztucznych i odpadów biodegradowalnych. Oto szczegóły: (więcej…)
Śmieci z kuchni i ogrodu

Śmieci z kuchni i ogrodu

Gospodarka
Od listopada br. zostanie zmieniony harmonogram odbioru odpadów zbieranych selektywnie (papier, tworzywa sztuczne/metal i opakowania wielomateriałowe, szkło). Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie dotychczasowych utrudnień. Nowy harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.zabrze.pl, w zakładce odpady. (więcej…)
Wielkie sprzątanie

Wielkie sprzątanie

Aktualności
Wdrożony od 1 lipca system gospodarowania odpadami komunalnymi reguluje kwestie odbioru m.in. odpadów wielkogabarytowych, rozbiórkowych, budowlanych i elektrośmieci. Metoda postępowania z selektywną zbiórką takich odpadów została zorganizowana na podstawie dotychczas prowadzonego przez Gminę sposobu zbierania tego typu nieczystości. Kontener przeznaczony do składowania odpadów wielkogabarytowych podstawiany jest na wskazane w harmonogramie miejsce wywozu. Odbiór tych odpadów następuje trzeciego dnia po podstawieniu kontenera. Harmonogramy dotyczące prowadzonych zbiórek można znaleźć na stronie internetowej http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/odpady-komunalne/kontenery-na-odpady-wielkogabarytowe-budowlane-i-rozbiorkowe. (więcej…)
Śmieci po nowemu: 20 tys. nie złożyło deklaracji, nie wszystkie śmieci są wywożone

Śmieci po nowemu: 20 tys. nie złożyło deklaracji, nie wszystkie śmieci są wywożone

Aktualności
Około 150 tys. mieszkańców Zabrza złożyło tzw. deklaracje śmieciowe. 35 proc. z nich zdecydowało, że nie będzie segregować odpadów. – Ta liczba cały czas zmienia się, coraz więcej osób decyduje się na selektywną zbiórkę odpadów – mówiła na wczorajszej sesji Rady Miasta wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba. (więcej…)
Więcej śmieci do segregacji

Więcej śmieci do segregacji

Gospodarka
Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oddało do użytku nowe obiekty i instalacje na stacji segregacji przy ul. Cmentarnej. Powstała tam fabryka odzysku odpadów, która będzie mogła przyjąć 90 tysięcy ton odpadów rocznie, co zaspokoi potrzeby mieszkańców Zabrza. Rozbudowana stacja daje możliwość lepszego i dokładniejszego segregowania odpadów, a firmie pozwoli odzyskać więcej rodzajów surowców. (więcej…)