Nowiny Zabrzańskie

Tag: centrum przesiadkowe

Centrum przesiadkowe. O ile wzrośnie koszt budowy i na jakim jest etapie?

Centrum przesiadkowe. O ile wzrośnie koszt budowy i na jakim jest etapie?

Aktualności, Gospodarka
Na jakim etapie są prace przy budowie centrum przesiadkowego przy ul. Goethego i jaki jest koszt inwestycji po przeprojektowaniu obiektu? Te pytania zadaliśmy Jednostce Gospodarki Nieruchomościami, która z ramienia miasta zajmuje się inwestycją. Firma NDI Sopot S.A. zaoferowała wykonanie centrum przesiadkowego przy ul. Goethego za 54.721.797,68 zł brutto. Koszt budowy na pewno wzrośnie, gdyż podczas prac stwierdzono wyższy niż zakładano poziom wód gruntowych i konieczne było przeprojektowanie obiektu - wykonano kilkaset otworów, które wypełnione zostały betonem. Koszt projektu zmiany posadowienia budynku wyniósł 8.000 zł netto - poinformowała Nowiny Zabrzańskie Aleksandra Bartosik z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami. W jakim zakresie wzrósł koszt tej inwestycji? - Zgodnie z za...
Centrum przesiadkowe droższe i z opóźnieniem

Centrum przesiadkowe droższe i z opóźnieniem

Gospodarka
Wreszcie rozpoczyna się budowa centrum przesiadkowego w Rokitnicy. Firma NDI Sopot, która jest wykonawcą inwestycji, rozpoczęła prace nad zmianą organizacji ruchu, wkrótce zacznie się  wygradzanie terenu przy ul. Krakowskiej i ul. Ofiar Katynia. W pierwszym etapie prac przełożone zostaną sieci biegnące przez teren inwestycji. Centrum przesiadkowe kosztować będzie 28 milionów złotych. Planowany termin zakończenia to ostatni kwartał 2023 r. Przetarg w tej sprawie został rozstrzygnięty już w sierpniu zeszłego roku. Firma Budimex S.A. zaoferowała postawienie centrum za kwotę 18 mln zł. Ostatecznie jednak nie podpisała umowy.
Prace przy centrum przesiadkowym zostaną wznowione

Prace przy centrum przesiadkowym zostaną wznowione

Gospodarka
Wyższy niż zakładano poziom wód gruntowych i związana z tym konieczność przeprojektowania obiektu to główny powód zastoju na budowie centrum przesiadkowego przy ul. Goethego. Obiekt Zostanie wzmocniony kolumnami cementogruntowymi. Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od Tomasza Saternusa, dyrektora Jednostki Gospodarowania Nieruchomościami, wynika też, że prace ruszą na nowo w tym tygodniu, a przestój nie spowoduje przesunięcia terminu oddania obiektu.
Dlaczego stanęły prace przy centrum przesiadkowym?

Dlaczego stanęły prace przy centrum przesiadkowym?

Aktualności, Gospodarka, Samorząd
Dlaczego nic nie dzieje się na budowie centrum przesiadkowego przy ul. Goethego? Na to pytanie od dłuższego czasu nie odpowiada ani miasto, ani Jednostka Gospodarki Nieruchomościami. Okazuje się, że najszybciej można dowiedzieć się czegoś od wykonawcy, spółki NDI. Z ich komunikatu wynika, że podczas wykopów realizowanych w trakcie robót rozbiórkowych, natrafiono na odmienne, od założonych w dokumentacji projektowej, warunki hydrogeologiczne, co spowodowało  konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań geotechnicznych oraz przeprojektowania posadowienia budynku. Prace projektowe dobiegły już końca. Obecnie spółka jest  na etapie akceptacji zaproponowanych rozwiązań przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  
Centrum w Rokitnicy 10 mln droższe

Centrum w Rokitnicy 10 mln droższe

Aktualności, Gospodarka
Miasto powtórzyło przetarg na budowę centrum przesiadkowego w Rokitnicy. Dlaczego? Bo wykonawca, który miał je zbudować, wycofał się z inwestycji. I co gorsza, nie poniesie z tego tytuły żadnych konsekwencji. A nowe oferty są znacznie droższe. Miasto Zabrze ogłosiło w styczniu tego roku po raz drugi przetarg na budowę centrum przesiadkowego w Rokitnicy. Dlaczego? Bo firma Budimex S.A., która miała wybudować obiekt za  18 mln zł, nie podpisała umowy. Miasto nie zyska też wadium, wpłaconego przez oferenta, bo okres od rozstrzygnięcia przetargu do podpisania umowy trwał tak długo, że gwarancje wadialne wygasły. W nowym przetargu wystartowały trzy firmy, w tym znowu Budimex, ale oferty są już znacznie droższe. Najtańszą złożyło konsorcjum firm NDI S.A. i NDI SOPOT S.A. Ich cena to 28 mln...
Rusza budowa dworca tymczasowego przy poczcie

Rusza budowa dworca tymczasowego przy poczcie

Aktualności
To będzie ciężki rok dla kierowców i pasażerów. Rusza budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Goethego. Najpierw jednak zostanie utworzony dworzec tymczasowy na placu Dworcowym pomiędzy pocztą a dworcem PKP. Zostanie tam ograniczony ruch pojazdów przez ponad rok,  od 22 stycznia 2022 do 14 maja 2023 roku. Ograniczenie nie będzie dotyczyło: samochodów zaopatrzenia, z województwa śląskiego (od 6.00 do 16.00) spoza województwa śląskiego (od 6.00 do 20.00) samochodów osobowych właścicieli placówek (na 15 minut przed zamknięciem placówki), pojazdów klientów zgłaszających się po odbiór sprzętu wielogabarytowego (meble, AGD, RTV – na podstawie dowodu zakupu), pojazdów mieszkańców zamieszkałych w sklepie oraz użytkowników lokali, pojazdów “Taxi” (na czas dowozu i odbioru pasażerów), ...
Miasto buduje centrum przesiadkowe za 55 mln zł

Miasto buduje centrum przesiadkowe za 55 mln zł

Gospodarka
Miasto podpisało umowę na budowę nowoczesnego Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. J. Goethego, Placu Dworcowego oraz ul. 3 Maja. Centrum wybuduje firma NDI. Co dokładnie zostanie wykonane? – budowa obiektu centrum przesiadkowego z zadaszeniem wraz z garażem otwartym wielopoziomowym oraz zagospodarowaniem terenu, obejmująca drogowy układu komunikacyjny, skomunikowany z pl. Dworcowym i ul. J. Goethego oraz parkingi i miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem; – przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, wodociągowej sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych; – przebudowa instalacji eklektycznych oraz słaboprądowych; – przebudowa drogi, dojazdów...
Tymczasowy dworzec koło poczty i PKP

Tymczasowy dworzec koło poczty i PKP

Gospodarka
Zabrze podpisało umowę na budowę dworca tymczasowego, z którego pasażerowie komunikacji publicznej będą korzystać w czasie budowy centrum przesiadkowego, przy ul. Goethego. Dworzec tymczasowy powstanie na pl. Dworcowym, między pocztą a dworcem PKP. Wartość zaprojektowania i wykonania dworca tymczasowego to prawie 4,5 mln zł. Dworzec będzie funkcjonował do połowy 2023 r.