Nowiny Zabrzańskie

Przepust na Helence gotowy

Udostępnij swoim znajomym:

Jest już gotowy po przebudowie  przepust w ciągu rowu melioracyjnego pod ul. Jordana.
Wykonawcą robót była firma AMBET z Wojkowic.  Wartość prac to około 654 tys. zł.

Reklama

W ramach przebudowy wykonano: przepust żelbetowy, roboty ziemne (w tym odmulenie istniejącej części pod drogą), oczyszczenie i uzupełnienie ubytków zaprawami PCC, chodniki, obrzeża betonowe, montaż drogowych barier ochronnych, montaż balustrady, umocnienie koryta cieku.

Foto: MZD Zabrze

Reklama

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama