Nowiny Zabrzańskie

6,6 mln zł do wydania na projekty mieszkańców

Udostępnij swoim znajomym:

9 maja rozpoczyna się  IX edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 6,6 mln zł.

Reklama

6 mln 600 tys. zł zostanie podzielona na 21 puli dzielnicowych (11 dzielnic dużych –  po 350 tys. zł i 10 małych – po 175 tys. zł) oraz pulę ogólnomiejską o wartości 1 mln zł. W tej ostatniej maksymalna wartość projektu może wynieść 500 tys. zł.

Harmonogram tegorocznej edycji:

Rozpoczęcie składania wniosków 9 maja 2022 r.
Zakończenie składania wniosków 9 czerwca 2022 r.
Zakończenie wstępnej weryfikacji 2 września 2022 r.
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania 9 września 2022 r.
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań) 23 września 2022 r.
Początek głosowania 30 września 2022 r.
Koniec głosowania 17 października 2022 r.
Ogłoszenie wyników głosowania 24 października 2022 r.
Wnioski poparte przez mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat będzie można złożyć na dwa sposoby:

Reklama
  • drogą pocztową – kopertę należy zaadresować na Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze,
  •  dostarczyć osobiście – parter przy wejściu głównym do budynku UM.

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama