Nowiny Zabrzańskie

Pomoc prawna na miejskim targowisku

Udostępnij swoim znajomym:

Lokalny punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działa w Zabrzu, na targowisku przy ulicy Andrzeja Boboli, paw. 4, lok.1. Pomoc świadczona jest dwa razy w tygodniu – we wtorki od godziny 8.00 do 13.00 i w piątki od 15.00 do 20.00 oraz pod numerem telefonu: + 48 579 519 688.

Reklama

Na pomoc oferowaną przez ośrodek mogą liczyć wszyscy poszkodowani jakimkolwiek przestępstwem, oraz osoby im najbliższe.

Na jakiego rodzaju pomoc można liczyć?
● pomoc prawną – bezpłatną poradę prawną, w tym również pomoc w przeprowadzeniu mediacji,
● pomoc tłumacza języka polskiego / tłumacza języka migowego w przypadku osób głuchych i słabosłyszących / tłumacza przewodnika w przypadku osób głuchoniewidomych,
● pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną,
● pomoc finansową – pokrycie kosztów leczenia (badań / zakupu lekarstw lub wyrobów medycznych), kosztów związanych z edukacją i podniesieniem kwalifikacji zawodowych, kosztów wynajmu pokoju czy lokalu mieszkalnego, kosztów przejazdów komunikacją publiczną, kosztów zakupu żywności / odzieży / obuwia / środków czystości i higieny osobistej.

Pomoc udzielana w ośrodku jest bezpłatna. Placówka działa w ramach Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Reklama

 

 

 


Udostępnij swoim znajomym:
Reklama