Nowiny Zabrzańskie

Alba i MPGK razem wywożą śmieci

Udostępnij swoim znajomym:

 Alba w konsorcjum z MPGK Zabrze będzie w najbliższych miesiącach odbierać od zabrzan i zagospodarowywać odpady komunalne. Umowa została zawarta na 2 lata. Stawki za wywóz odpadów nie zmienią się.
W grudniu w przetargu ogłoszonym przez miasto na  odbiór odpadów od mieszkańców wpłynęła tylko jedna oferta –  konsorcjum firm: Alba i zabrzańskiego MPGK, które wcześniej konkurowały między sobą. Zaproponowały kwotę 86.139.540,72 zł.
Dodatkowo konsorcjum FCC i MPGK Zabrze za kwotę 6.332.828,40 zaoferowało prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama