Nowiny Zabrzańskie

Nowe ulice w Pawłowie

Udostępnij swoim znajomym:

Miejski Zarząd Dróg podpisał umowę na budowę odcinka ul. Familijnej  i ul. Rodzinnej w Pawłowie.

Reklama

Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych na ul. Familijnej  to 402 630,38 zł. Termin zakończenia robót: do 4.06.2022 roku. Wykona je firma Libud z Czeladzi.

Realizacja zadania obejmować będzie:

budowę jezdni o szerokości 4,5 m z betonowej kostki brukowej na odcinku ok. 110 m;
budowę utwardzonego pobocza z mieszanki kruszyw, o szerokości 0,5 m;
przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego;
budowę odcinka kanalizacji deszczowej, średnicy 200 mm wraz z wpustami deszczowymi;
budowę kanału technologicznego;
budowę instalacji oświetlenia drogowego.

Ul. Rodzinną budować będzie ENERGOBUD z Rudy Śl. Wartość umowy: 147 605,39 zł. Termin zakończenia robót: do 4.06. 2022 roku. Realizacja zadania obejmować będzie:

budowę jezdni o szerokości 4,5 m z betonowej kostki brukowej na odcinku ok. 60 m;
budowie utwardzonego pobocza z mieszanki kruszyw, o szerokości 0,75 m;
przebudowie zjazdów w granicach pasa drogowego;
budowie odcinka kanalizacji deszczowej, średnicy 200 mm wraz z wpustem deszczowym;
budowie kanału technologicznego.

Za MZD Zabrze.


Udostępnij swoim znajomym:
Reklama