Nowiny Zabrzańskie

Uczniowie planują zawodowe kariery

Udostępnij swoim znajomym:

To oferta dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ale i dla doradców zawodowych. Ogólnopolski Tydzień Kariery odbędzie się w dniach od 18 do 24 października. W tym roku przewodnim hasłem jest „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. Co będzie się działo?

Reklama

I. WARSZTATY dla doradców zawodowych
1. „Poradnictwo oparte na nadziei – metoda zintegrowanego rozwoju kariery w oparciu o teorie Normana Amundsona”
Termin: 18.10.2021, godz. 1000
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu (Pl. Krakowski 9), sala 5.10
Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
2. „Warsztaty rozwijające kreatywność i kompetencje komunikacyjne dla doradców zawodowych”
Termin: 17.11.2021
Miejsce: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Zabrzu
Organizator: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Zabrzu
II. EKONOMICZNA GRA PLANSZOWA „CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU”
Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych
Termin: 21.10.2021, godz. 1000
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu, ul. Czołgistów 1 (sala gimnastyczna)
Organizatorzy:
 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu
Zgłoszenia zespołów – do 20.10.2021 do godz. 1000 na adres: otk.zabrze@gmail.com
Zasady uczestnictwa w grze umieszczone są w regulaminie gry.
III. ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO
1. Warsztaty gastronomiczne, zwiedzanie pracowni, spotkanie z doradcą zawodowym
Adresaci: uczniowie SP nr 39, SP nr 40, SP nr 38 w Zabrzu
Termin realizacji: 22.10.2021, (godzina 830, 1000, 1130)
Miejsce: Zespół Szkół nr 42 ul. H. Sienkiewicza 43
Organizator: Zespół Szkół nr 42 w Zabrzu
2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy
Adresaci: uczniowie Centrum Edukacji w Zabrzu
Termin realizacji: 20.10.2021, (godzina 825, 920, 1110)
Miejsce: Centrum Edukacji w Zabrzu
Organizator: Młodzieżowe Centrum Kariery w Zabrzu
3. Rozpoznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych uczniów klas pierwszych w planowaniu kariery i rozwoju kluczowych kompetencji
Adresaci: uczniowie Liceum Ogólnokształcącym nr 1
Organizator: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Zabrzu
4. Indywidualne porady edukacyjno-zawodowe
Adresaci: uczniowie klas VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych
Termin: 18.10.2021, godz. 900 – 1400 Organizator: Młodzieżowe Centrum Kariery w Zabrzu (ul. 1-go Maja 12)
Oferty pracy dorywczej i sezonowej. Do dyspozycji uczniów będzie doradca zawodowy. W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 32 271-05-37 (mck.zabrze@ohp.pl) lub do wcześniejszego uzgodnienia terminu spotkania.
IV. WIZYTY STUDYJNE W ZABRZAŃSKICH ZAKŁADACH PRACY
Wizyty studyjne uczniów klas VIII zakładach pracy:
 w salonie samochodowym Hyundai – R. Bednarczyk, uczniowie będą mogli poznać specyfikę branży samochodowej, zapoznać się z profilem usługowym firmy,  w Firmie Piekarniczo-Cukierniczej „ROKER” – Cz. Kierat, uczniowie będą mogli poznać specyfikę produkcji cukierniczo – piekarniczej,
 w serwisie samochodowym MOTO-TEST R. Genge, uczniowie będą mogli poznać specyfikę branży samochodowej, zapoznać się z profilem usługowym firmy,
Organizator: Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu. Kontakt: (32) 271-11-80
V. DNI OTWARTE PRACOWNI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
Dni otwarte pracowni przedmiotów zawodowych w zabrzańskich szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mogli zapoznać się z pracowniami, w których można zdobyć/nauczyć się niezbędnych umiejętności do wykonywania wybranego zawodu.
Terminy
Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
pracownie: hotelarskie, turystyczna, eksploatacji portów i terminali
22.10.2021
g: 0930 – 1600
Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
pracownie: budowlane, mechaniczna, geodezyjna, grafiki cyfrowej, poligrafii, reklamy, CNC, architektury krajobrazu
22.10.2021
g: 0930 – 1600
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
ul. 3 Maja 95
Zespół Pracowni Technicznych – pracownie: elektromechaniczna, montażu, obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, blacharska, samochodowe, elektryczno – elektroniczna
20-21.10.2021
g: kontakt telefoniczny
Hala Nowych Technologii:
 pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CAD-CAM,
 pracownia instalacji sanitarnej Roca
 pracownia odnawialnych źródeł energii FORTUM
 pracownia samochodowa nowych technologii
Zespół Pracowni Usługowych: pracownia fryzjerska, kosmetyczna, hotelarska i obsługi turystycznej.
Zespół Pracowni Budowlanych (ul. Zwrotnicza 11) – pracownie: instalacyjna, montażu suchej zabudowy, malarsko-tapeciarska, murarsko – tynkarska, montażowa
20-21.10.2021
g: kontakt telefoniczny
Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu
pracownie gastronomiczne
19-22.10.2021
kontakt telefon.
pracownie weterynaryjne
Zespół Szkół Mechaniczno- Samochodowych
pracownia fryzjerska
19.10.2021
g: 800 – 1400
20.10.2021
g: 940 – 1220
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
pracownie: logistyczna, ekonomiczna, handlowa, fryzjerska, usług kosmetycznych
22.10.2021
g: 815 – 1335
Zespół Szkół Nr 10 w Zabrzu
pracownie: informatyczne i elektroniczne
19.10.2021
g: 1000 – 1200
Centrum Edukacji w Zabrzu
pracownie informatyczne, odnawialnych źródeł energii, chłodnictwa i klimatyzacji
20-21.10.2021
g: 800 – 1400
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
pracownie: budowlane, elektryczne, handlowe, fryzjerskie, mechaniczne oraz gastronomiczne
20.10.2021
g: kontakt telefoniczny
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych szkół.
Zgłoszenia uczniów klas VIII prosimy kierować do:
 Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu ul. Piłsudskiego 58 tel. 32 278-55-79; e-mail: sekretariat@zs17.zabrze.pl
 Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu ul. Piłsudskiego 58, tel. 32 271-27-67; e-mail: sekretariat@zckoiz.zabrze.pl
 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, tel. 32 370-15-99, e-mail: sekretariat@ckp.zabrze.pl
 Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 13 tel. 32-271-52-37; e-mail: doradca_spozywcza@wp.pl
(kontakt z doradcą zawodowym – tel. 508-948-588)
 Zespół Szkół Mechaniczno- Samochodowych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 4 tel. 32 275-26-87; e-mail: sekretariat@zsms.zabrze.pl
 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, Pl. Traugutta 1 tel. 32 271-48-23, 602-581-329; e-mail: renata.cichyy@gmail.com
 Zespół Szkół Nr 10 w Zabrzu, ul. Chopina 26 tel. 32 271-11-77; e-mail: school@zs10.zabrze.pl
 Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12 tel. 32 271-05-53; e-mail: szok.ce.zabrze@interia.pl
 Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11 tel. 503-441-753; e-mail: mbaksik @ckoiz.zabrze.pl
Dzień otwartych pracowni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu
Adresaci: Uczniowie ze szkół podstawowych specjalnych oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu Zabrza
Terminy realizacji
Prezentowane pracownie
miejsce
20.10.2021 (środa),
godzina 1030 i 1230
Warsztaty gastronomiczne, zwiedzanie pracowni, spotkanie z doradcą zawodowym
ZS Nr 42 w Zabrzu
ul. H. Sienkiewicza 43
21.10.21 (czwartek)
godzina 900, 1000 i 1100
Prezentacja zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Hostel GUIDO ul. 3 Maja 93
Zgłoszenia uczniów lub klas oraz szczegółowe informacje można uzyskać u organizatora (tel/fax (032) 271-87-70, e-mail:info@zss42.zabrze.pl).
VI. KONKURSY
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach z zakresu zawodoznawstwa i przedsiębiorczości. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody. Regulaminy konkursów zostaną przesłane bezpośrednio do placówek i szkół.
1. Konkurs plastyczny „Pomysłowością i pracą pokonam wszystkie bariery, w drodze zawodowej kariery”
Adresaci: Dzieci w wieku 5-9 lat (przedszkolaki oraz uczniowie klas I – III szkoły podstawowej)
Termin realizacji: 18.10 – 20.11.2021
Organizatorzy:
 Przedszkole nr 12 w Zabrzu
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu
2. Konkurs plastyczny pod hasłem: „PODEJMIJ WYZWANIE – stwórz miejsce swojej pracy!!!”
Adresaci: Uczniowie klas VIII szkół podstawowych i I klas szkół ponadpodstawowych
Termin realizacji: 18.10 – 30.10.2021
Organizator:
 Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu
3. Konkurs literacki pod hasłem: „Wyprawa na 3K, czyli komiks, gdzie 3K zdobywają Kariera, Kompetencja i Kreatywność.”
Adresaci: Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych
Termin realizacji: 18.10 – 20.11.2021
Organizator:
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu
4. Konkurs fotograficzny pt.: „Podjęli wyzwanie – to ICH miejsce pracy.”
Adresaci: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Termin realizacji: 18.10 – 20.11.2021
Organizator:
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu
5. Konkurs multimedialny „Moje inspiracje zawodowe na podstawie zabrzańskiego dziedzictwa technicznego w stuletnią rocznicę miasta”
Adresaci: Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Termin realizacji: 18.10 – 20.11.2021
Organizatorzy:
 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu
 Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu
6. Konkurs multimedialny pod hasłem: „Zawodowe Interview”
Adresaci: Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Termin realizacji: 18.10 – 20.11.2021
Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu
7. II Miejski konkurs „Zawodowe potyczki”
Adresaci: Uczniowie klas III szkół podstawowych
Termin realizacji: zgłoszenie konkursowe do 10.11.2021, zmagania konkursowe: 17.11.2021
Organizator:
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Janusza Korczaka w Zabrzu
W konkursie biorą udział reprezentacje szkół (maksymalnie trzech uczniów). O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Konkurs będzie przebiegał w formie quizu, poszczególne drużyny będą brały udział w różnych konkurencjach związanymi z zawodami.
Regulamin oraz dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: http://www.sp8zabrze.szkolnastrona.pl .

Reklama

 


Udostępnij swoim znajomym:
Reklama