Nowiny Zabrzańskie

FCC odpowiada na zarzuty miasta i marszałka

Udostępnij swoim znajomym:

Festiwal oświadczeń w sprawie smrodu w Zabrzu trwa w najlepsze. Najpierw oświadczenie wydał rzecznik marszałka województwa śląskiego, który winą obarczył władze Zabrza. Potem – rzecznik UM w Zabrzu, który zapewniał, że to efekt decyzji marszałka. A teraz firma FCC Polska, która jest właścicielem i zarządcą Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej, która prawdopodobnie odpowiada za całą sprawę.

Reklama

W oświadczeniu, podpisanym przez Aldonę Dydak, rzeczniczkę FCC Polska, napisano: 

W odpowiedzi na ostatnie pisma ze strony organów samorządowych oraz głosy mieszkańców dotyczące uciążliwości zapachowych w Zabrzu chcielibyśmy Państwa zapewnić z całą mocą, że nasz zakład działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa a zastosowane w nim technologie spełniają tzw. standardy BAT (Best available technology – najlepsze dostępne techniki), które są jedną z podstaw do wydania odpowiednich pozwoleń dla przedsiębiorstw takich jak nasze.

Prawidłowa i zgodna z przepisami praca zakładu jest regularnie potwierdzana przez kontrole odpowiednich organów. Od momentu zakończenia hermetyzacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych nie zanotowaliśmy żadnych awarii czy przerw w działaniu tejże instalacji, które mogłyby powodować uciążliwości zapachowe.

Nie mniej jednak martwią nas informacje dotyczące pojawiania się nieprzyjemnego zapachu na terenie Zabrza. Mimo, że ilość zgłoszeń drastycznie spadła po zrealizowaniu hermetyzacji, to chcemy mieć pewność, że nasz zakład jest neutralny dla mieszkańców. Każde docierające do nas zgłoszenie weryfikujemy i wnikliwie analizujemy. Na tej podstawie zdecydowaliśmy się na kolejne inwestycje w obrębie naszego zakładu, które zabezpieczą przed ewentualnym dostawaniem się do atmosfery nieprzyjemnego zapachu.

W przyszłym tygodniu w hali produkcji RDF zostanie zamontowany systemu neutralizacji związków odorowych francuskiej firmy WESTRAND. Neutralizacja ta będzie polegać na rozpyleniu środka, którego mikrocząsteczki wchodzą w reakcje chemiczne z cząstkami odorowymi. W wyniku tych reakcji powstają nowe, bezodorowe cząstki. System ten jest systemem sprawdzonym w wielu instalacjach w Polsce i za granicą. Działanie tego systemu wzmocnią filtry do oczyszczania powietrza, które planowo zostaną zamontowane w hali w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zamontowane w filtrach wentylatory zapewnią w ciągu każdej godziny trzykrotną wymianę powietrza znajdującego się wewnątrz hali. Chłodne powietrze z zewnątrz będzie dostawać się do hali, a już oczyszczone i podgrzane powietrze z hali wydostawać się będzie do atmosfery. Powietrze wewnątrz i na zewnątrz hali będzie miało tę samą temperaturę, co spowoduje, że po otwarciu bram nie będzie jego ewentualnej przyspieszonej migracji.

Wierzymy, że powyższe, nowe inwestycje, rozwiążą problem postrzegania naszego zakładu jako źródła ewentualnych uciążliwości zapachowych w mieście. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na wszelkie formy dialogu służące poprawie jakości powietrza w Zabrzu.


Udostępnij swoim znajomym:
Reklama