Nowiny Zabrzańskie

Wielka medyczna inwestycja może powstać w Rokitnicy

Udostępnij swoim znajomym:

Śląski Uniwersytet Medyczny chce, by w Zabrzu powstały dwa nowe ośrodki medyczne – Instytut Chorób Cywilizacyjnych im. prof. Franciszka Kokota i Instytutu Stomatologii Śląskiego. Radni zdecydowali wczoraj o bezpłatnym przekazaniu uczelni, na 30 lat, ponad 12 hektarów gruntów w Rokitnicy. Przy okazji wspomniano jednak nieudane inwestycje uczelni, na których miasto straciło.

Reklama

Obiekty mają powstać w pobliżu obecnego kampusu ŚUM w Rokitnicy, w rejonie ul. Jordana i przy Potoku Rokitnickim, na terenie o łącznej powierzchni 125 643 m2, z przeznaczeniem pod budowę Instytutu Chorób Cywilizacyjnych im. prof. Franciszka Kokota i Instytutu Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczelnia przedstawiła Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Zdrowia swój plan inwestycyjny, który jak mówił na sesji rektor ŚUM, prof. Tomasz Szczepański, spotkał się ze wstępną aprobatą. Warunkiem uzyskania finansowania ze środków zewnętrznych na wskazany powyżej cel jest dysponowanie przez uczelnię tytułem prawnym do nieruchomości, na których ma być prowadzona inwestycja.

Projektowany kompleks szpitalny przewiduje możliwość leczenia stałego dla około 400 pacjentów m.in. na oddziałach: pulmonologii, kardiologii wraz z intensywnym nadzorem kardiologicznym, otorynolaryngologii, okulistyki, neurochirurgii i chirurgii szczękowo-twarzowej, onkologii laryngologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii, urologii, torakochirurgii, chirurgii, psychiatrii, chorób wewnętrznych i diabetologii, dermatologii i alergologii, a także na oddziale udarowym, bariatrycznym i medycyny ratunkowej. W projektowanym obiekcie znajdować się będą: blok operacyjny składający się z 10 sal operacyjnych, diagnostyka obrazowa (TK, Rezonans 3t, RTG), centrum stomatologii/instytut wraz z centrum symulacji stomatologicznej, izba przyjęć, przychodnie przyszpitalne, apteka szpitalna wraz z magazynem leków, jak również aula wraz z zapleczem dydaktycznym. ŚUM planuje też rozszerzenie działalności istniejących oddziałów w SK 1 przy ul. 3 Maja o psychiatrię dziecięcą i onkologię dziecięcą. O zabezpieczenie interesów miasta pytali m.in. radni Agnieszka Rupniewska i Kamil Żbikowski. -Dziękuję za tę dyskusję – odpowiadał T. Szczepański. -Rozumiem obawy wobec ŚUM, po nieudanych inwestycjach w szpital przy ul. Wyciska i ACM przy ul. Mielżyńskiego. Braliśmy pod uwagę inwestycję na terenie przy ul. Mielżyńskiego, jednak proces sprzedaży był już na takim etapie, że nie udało się go zatrzymać. A chcemy wykorzystać swoją szansę. Inwestycja w Zabrzu pozwoli nam skupienie w jednym miejscu jednostek rozproszonych na całym Śląsku. Wierzę też, że ta inwestycja przyciągnie kolejne, skierowane do pacjentów, ich rodzin i personelu medycznego.

Reklama

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama