Nowiny Zabrzańskie

Miasto sprzedaje szkołę

Udostępnij swoim znajomym:

Miasto chce sprzedać, za 10% wartości, budynek Szkoły Podstawowej nr 18 na Zaborzu. Nabywcą będzie fundacja z Chorzowa, która prowadzi już w tym obiekcie szkoły specjalne.

Reklama

Temat pojawił się na wczorajszej sesji Rady Miasta. Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich obecnie funkcjonuje w dwóch budynkach, przy ul. Wacława Karczewskiego 10 i przy ul. Olchowej 2. Ponadto, w budynku szkoły przy ul. Olchowej 2 funkcjonują ponadpodstawowe szkoły specjalne Fundacji Novum Spatium z Chorzowa – Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zabrzu oraz Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Zabrzu. Szkoły są przeznaczone dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Żeby można było przekształcić SP 18, prezydent Miasta Zabrze wystąpi do Śląskiego Kuratora Oświaty o pozytywną opinię.

Uchwała, przedstawiona na poniedziałkowej sesji Rady Miasta, wywołała spore dyskusje radnych. Nikt nie kwestionował potrzeby istnienia takiej placówki, radni raczej zastanawiali się, co można zrobić, by fundacja nie uwłaszczyła się na tym obiekcie. Pytano też, czy przypadkową zbieżnością są nazwiska osób zarządzających fundacją, takie same jak naczelników Urzędu Miejskiego. Prezydent Małgorzata Manka-Szulik zapewniała, że tak. Ostatecznie projekt poparło 24 radnych, 1 się wstrzymał.

Reklama

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama