Nowiny Zabrzańskie

Kto posprząta te śmieci?

Udostępnij swoim znajomym:

Nasz Czytelnik wysłał zdjęcia dzikiego wysypiska śmieci w podwórzu pomiędzy ulicami Damrota, Roosevelta, Łokietka i Tetmajera. Informację przesłał też do Urzędu Miejskiego, z prośbą o zajęcie się sprawą. Okazuje się, że zaśmiecony teren dzierżawią okoliczne wspólnoty mieszkaniowe.

Reklama

– Niestety pomimo zgłoszeń mieszkańców, dalej się z tym nic nie dzieje, a śmieci przybywa. Firma wywożąca odpady ignoruje te śmieci. Proszę o pilną interwencję w tej sprawie. Wygląda to skandalicznie. W załączeniu przesyłam zdjęcia – napisał do Nowin.
Poprosiliśmy miejskich urzędników o zajęcie się problemem. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów leży w gestu właścicieli nieruchomości. Pomimo faktu, iż teren, na którym znajduje się wskazane miejsce gromadzenia odpadów jest własnością gminy w zarządzie JGN, jest ono również przedmiotem dzierżawy przez okolicznych właścicieli nieruchomości (wspólnoty mieszkaniowe), która reguluje obowiązki dzierżawcy i wydzierżawiającego.

Przedstawione na zdjęciach odpady tylko w niewielkiej ilości (drzwi, płyty meblowe) stanowią odpady wielkogabarytowe, a pozostałe to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady (gałęzie) oraz odpady poremontowe (budowlane i rozbiórkowe), których nie należy gromadzić luzem, lecz w pojemnikach lub workach BIG-BAG (znajdujący się tam worek BIG-BAG nie pochodzi z systemu,  gdyż nie posiada oznaczeń). Jednocześnie należy podkreślić, iż nie otrzymaliśmy interwencji w zakresie braku realizacji odbioru odpadów wielkogabarytowych po upływie ostatniego z terminów określonego w harmonogramie.

W związku z powyższym wniesiona interwencja została przekazana do JGN (wydzierżawiającego), właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z wskazanego miejsca z wnioskiem o oczyszczenie wskazanego miejsca oraz do Straży Miejskiej w Zabrzu z prośbą o dopilnowanie realizacji tych działań – taką odpowiedź dostaliśmy z Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM. Pozostaje trzymać kciuki, by teren jak najszybciej został wysprzątany.

Reklama

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama