Nowiny Zabrzańskie

Most zamknięty na dwa lata

Udostępnij swoim znajomym:

W połowie czerwca zamknięto dla ruchu kołowego most nad Bytomką, w ciągu ul. Jagiellońskiej. O zakończenie jego remontu co rusz pytają nasi czytelnicy. Okazuje się, że kierowcy będą nim mogli jechać nie wcześniej niż za… około 2 lata.

Reklama

– Obiekt inżynierski na ul. Jagiellońskiej został zamknięty dla ruchu pojazdów z uwagi na jego stan techniczny. W maju 2021 roku została opracowana ekspertyza, wskazująca na konieczność wyłączenia możliwości ruchu na obiekcie, za wyjątkiem pieszych. Obiekt wymaga nie tyle remontu, co kompleksowej przebudowy. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Bytomce w ciągu ul. Jagiellońskiej planujemy wszcząć w IV kwartale 2021 roku. Cykl projektowy, z uwagi na konieczność dokonania wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, to nie mniej niż 12 miesięcy. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie robót, planujemy wszczęcie postępowania i wybór wykonawcy robót. Koszt robót będzie możliwy do określenia po opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu kosztorysu inwestorskiego. Zamknięcie obiektu podyktowane jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, rozumiemy niedogodności jakie wynikają faktu jego zamknięcia, jednak wszyscy musimy uzbroić się w cierpliwość – wyjaśnia Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej. – Obecnie realizujemy dwa zadania na obiektach inżynierskich – przepust w ciągu rzeki Czarniawki w ul. 3 Maja i wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu ul. Roosevelta. Mamy kompletne dokumentacje projektowe dla kolejnych obiektów wymagających przebudowy, tj.  kładka dla pieszych pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Heweliusza (obecnie trwa badanie i ocena ofert w postępowaniu na wykonanie robót), przepust w ciągu rowu melioracyjnego pod ul. Jordana, most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką i wiadukt w ciągu ul. Hermisza nad DK 88 i torami kolejowymi. Inwestycje te to około 21 mln PLN i znaczne obciążenie dla budżetu miasta, ale ich realizacja została wcześniej zaplanowana, a środki zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze.

.


Udostępnij swoim znajomym:
Reklama