Nowiny Zabrzańskie

Centrum wniosków o ulgę w zabrzańskim ZUS

Udostępnij swoim znajomym:

Centra Obsługi Wniosków o Ulgę, jedno z dwóch na Śląsku, powstało w zabrzańskim ZUS. Centra będą obsługiwały wnioski o udzielenie ulgi na należności z tytułu składek, nienależnie pobrane świadczenia oraz ulgi w postępowaniach egzekucyjnych, np. zwolnienie spod egzekucji zajętego rachunku bankowego.

Reklama

– Celem utworzenia Centrów jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie jednolitości podejmowanych przez ZUS rozstrzygnięć. Odmiejscowienie obsługi merytorycznej tych spraw umożliwi automatyczny i losowy przydział wniosków do poszczególnych centrów. Tym samym zapewniając jeszcze większą standaryzację rozstrzygnięć poprzez eliminację możliwości rozpatrywania wniosków z terenu działania danego Oddziału ZUS – wyjaśnia Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS.
Wszystkie wnioski, które od 1 czerwca 2021 r. wpływają do ZUS są już rozpatrywane w nowoutworzonych Centrach Obsługi Wniosków o Ulgę utworzonych m.in. w Oddziałach ZUS w Rybniku i w Zabrzu, ale też w: Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Legnicy, Wałbrzychu, we Wrocławiu, Rzeszowie oraz w I i II Oddziale w Łodzi. Wnioski o udzielenie ulgi będą losowo przydzielane do danego Centrum, a przydział ten będzie uwzględniał, m.in. obciążenie pracowników danego Centrum.- Dla klienta, jeśli chodzi o miejsce składania wniosku o ulgę, nic się nie zmieniło. Nadal może je składać w tej placówce, do której jest mu najbliżej. Osoby, które boją się skomplikowanych procedur przy składaniu wniosków o ulgę, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami ds. ulg i umorzeń. Można przyjść do nas osobiście, ale też porozmawiać telefonicznie z doradcą. Do zadań doradców ds. ulg i umorzeń należy wsparcie wnioskodawców na etapie kompletowania wniosku, a także pomoc przy wypełnieniu oświadczeń niezbędnych do rozpatrzenia wniosku – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Warunkiem udzielenia układu ratalnego jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy. Zakres dokumentów, które powinny zostać dołączone do wniosku jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju zobowiązania, prowadzonej działalności i formy opodatkowania. Po zebraniu wszystkich dokumentów, sprawa zostanie przekazana do merytorycznego rozpatrzenia przez wyspecjalizowany zespół analityków CUL.

Pomoc udzielana przez ZUS w formie układu ratalnego stanowi dogodną formę spłaty, ponieważ od należności objętych tą ulgą, począwszy od dnia następnego po dniu złożenia wniosku, nie nalicza się odsetek za zwłokę. W przypadku należności z tytułu składek, w okresie tym ustalana jest natomiast opłata prolongacyjna stanowiąca 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Zawarcie układu ratalnego pozwala wnioskodawcy m.in. prowadzić dalej działalność działalności gospodarczą.

Zaletą rozłożenia zadłużenia na raty jest również zawieszenie działań egzekucyjnych podejmowanych przez ZUS oraz możliwość otrzymania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Reklama

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama