Nowiny Zabrzańskie

Byli więźniowie w roli adwokatów

Udostępnij swoim znajomym:

Kiedyś byli w więzieniu, potem przeszli kurs readaptacyjny, dzisiaj sami pomagają wyjść na prostą osobom odbywającym karę w zakładach karnych. Poznajcie ekipę selfadwokatów.

Reklama

Selfadwokaci to osoby z doświadczeniem za kratami, którzy zostali przeszkoleni, by teraz wspierać innych. Taki projekt realizowany jest obecnie w zabrzańskiej Fundacji Pomost. Selfadwokatami są tu Tomek, Mirek i Marcin.

-Idea jest taka, by te osoby były rzecznikami kolejnych naszych podopiecznych, potrzebujących wsparcia po odbytej karze. Pełnią dyżury, konsultują się z osobami osadzonymi, spotykają się z kuratorami i pracownikami zakładów karnych, dzięki którym docierają do kolejnych potrzebujących – mówi Edward Szeliga, prezes Fundacji Pomost. – W najbliższym czasie nasi selfadwokaci planują opowiedzieć o swojej pracy oraz o działaniach fundacji podczas posiedzeń Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Rady Miasta w Zabrzu.

Selfadwokaci mają już za sobą szkolenia, przygotowujące ich do nowej roli rzeczników spraw więźniów. Będą prowadzić też działania promocyjne w jednostkach penitencjarnych, rzecznicze w instytucjach pomocowych, animacyjne w celu kreowanie pozytywnego wizerunku byłych więźniów w środowisku lokalnym.

Projekt selfadwokatów został dofinansowany z programu Aktywni Obywatele. W ramach dotacji fundacja kupiła m.in. sprzęt wideokonferencyjny, który pozwala nam na profesjonalne prowadzenie zajęć w Zakładach Karnych, spotkań informacyjnych z udziałem selfadwokatów, seminariów, wykładów, szkoleń.

Reklama

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama