Nowiny Zabrzańskie

Od lipca drożej za śmieci

Udostępnij swoim znajomym:

Prawdopodobnie od 1 lipca w Zabrzu wzrosną opłaty za wywóz i  gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w tej sprawie stanie na poniedziałkowej (8.06.) sesji Rady Miasta.
Miesięczna stawka dla tych, którzy segregują śmieci wzrośnie z 8,85 zł na osobę do 10 zł, ci którzy śmieci nie segregują od lipca mieliby płacić 15 zł zamiast 12,85 zł od osoby.
Barbara Chamiga, zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu wyjaśnia, że decyzja o podniesieniu opłat dla mieszkańców zapadła po analizie finansowej. W miejskim systemie gospodarowania odpadami zaczynało brakować pieniędzy. Równie ważnym powodem podwyżki jest niedawna zmiana ustawy.
– Zlikwidowała ona możliwość zaokrąglania należnych kwot do pełnych złotych, stracimy na tym ok. 400 tys. zł rocznie – dodaje Barbara Chamiga. – Zmiana polega również na tym, że nasze działania w zakresie edukacji ekologicznej muszą być finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego samego źródła mamy także pokrywać koszty likwidacji dzikich wysypisk. Musimy też zbudować stały punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na razie prowadzi go firma, która wygrała przetarg, ale przepisy wymagają, by miasto posiadało co najmniej jeden taki punkt.
Wzrosną także stawki za pojemniki na odpady dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. – Ta podwyżka będzie nieznaczna, wysokość miesięcznej opłaty zostanie zaokrąglona w górę do pełnej złotówki – tłumaczy Barbara Chamiga.
Radni zbiorą się o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Religi 1. Ich obrady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Reklama
Reklama

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama