Nowiny Zabrzańskie

Już ćwierć wieku działa katolickie przedszkole Tęcza!

Udostępnij swoim znajomym:

Przed nami jubileusz katolickiego przedszkola „Tęcza”. O jego początkach pisze dyrektor  Ewa Poloczek.

Reklama

Pomysł powstania przedszkola zrodził się w kwietniu 1997 roku, z inicjatywy naszego księdza proboszcza Piotra Klemensa, któremu od dawna leżało na sercu właściwe wykorzystanie Domu Parafialnego, gdyż stał on pusty.

Celem, który przyświecał nam w trakcie tworzenia przedszkola, było stworzenie  innego niż dotychczas podejścia do dziecka, potraktowania go jako małego człowieka mającego też swoje smutki i problemy. Chcieliśmy dać mu możliwość realizacji siebie przez własne doświadczenia, a jest to możliwe tylko w oparciu o miłość cierpliwą, łaskawą, niepamiętającą złego – taką, o jakiej pisze Św. Paweł w Hymnie o Miłości. Dlatego też symbolem przedszkola jest TĘCZA, która niegdyś była znakiem miłości Boga do ludzi, a dla nas jest ona dodatkowo znakiem miłości człowieka do człowieka. Każda z siedmiu barw tęczy niesie wartości, które przyświecają pracy przedszkola i tworzą fundament do dalszego życia:

– miłość szczerą i prawdziwą,

– dobroć i szacunek,

– uśmiech i radość,

– łagodność i delikatność,

– nadzieję, że to co robimy jest dobre i słuszne,

– wiarę w Boga i własne możliwości,

– tęsknotę za nowymi, lepszymi rozwiązaniami.

Na takiej właśnie miłości przez duże „M” oparliśmy wychowanie w naszym przedszkolu. Zanim jednak doszliśmy do 1 września 1997 roku, kiedy to zaczęliśmy realizować nasze zamierzenia (co udaje się nam już 25 lat), pokonaliśmy po drodze wiele przeszkód. Trudno napisać dzisiaj o wszystkich pracach, które przyszło nam wykonać, aby z Domu Parafialnego zrobić przedszkole… Wiem jedno, że gdyby nie zwykła życzliwość i pomoc wielu ludzi, zarówno ta materialna, ale także ta w postaci bezinteresownego poświęcenia swojego wolnego czasu, to z pewnością nie zdołalibyśmy tego wszystkiego dokonać.…

Teraz nasze Katolickie Przedszkole „Tęcza” cieszy się duży uznaniem wśród rodziców, którzy wybierają nas spośród innych zabrzańskich przedszkoli. Myślę, że swój sukces zawdzięczamy po pierwsze Panu Bogu i Bożej opatrzności, która nad nami czuwa. Po drugie nauczycielom i pracownikom przedszkola, którzy wkładają wielkie serce w to co robią i tworzą klimat, w którym chce się bawić i uczyć. Po trzecie rodzicom, którzy traktują przedszkole jak drugi dom, wspierają nas w naszym wychowawczym dziele, służą pomocą, radą
i dobrym słowem oraz wspierają finansowo. I po czwarte wielkiej życzliwości ludzi, których spotykamy na swojej drodze życia, dzięki którym doświadczamy na co dzień Bożej miłości i utwierdzamy się w przekonaniu, że wszystko to co robimy jest dobre i słuszne.

Antonio de Saint Exupery powiedział: „Jest wiele rzeczy na świecie, za które nie można zapłacić pieniędzmi, można tylko się uśmiechnąć i powiedzieć – dziękuję…”. Dlatego w dniu naszego jubileuszu 25 lecia powstania przedszkola wszystkim, za wszystko BARDZO DZIĘKUJĘ!!!

Ewa Poloczek

Dyrektor Katolickiego Przedszkola „Tęcza”

Reklama

 

 


Udostępnij swoim znajomym:
Reklama