Nowiny Zabrzańskie

Lokale użytkowe do wynajęcia z Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Udostępnij swoim znajomym:

Zarząd Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg ofertowy, nieograniczony na wysokość czynszu najmu lokali użytkowych usytuowanych jak niżej:

Reklama


Zabrze –      ul. Gen de Gaulle`a 5               – pow. 132,00  m2

proponowana stawka czynszowa : 13,00 zł/m2 netto + opłaty za media.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.372,00 zł,
kwoty : 50,00 zł na pokrycie kosztów przetargu oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami przetargowymi, które dostępne są w Dziale Lokali Użytkowych oraz na stronie internetowej ZSM .

Zabrze –      ul. Gen de Gaulle`a 7               – pow. 132,00  m2

proponowana stawka czynszowa : 13,00 zł/m2 netto + opłaty za media.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.372,00 zł,
kwoty : 50,00 zł na pokrycie kosztów przetargu oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami przetargowymi, które dostępne są w Dziale Lokali Użytkowych oraz na stronie internetowej ZSM .

Zabrze –      ul. Jana III Sobieskiego 4a   – pow. 602,57 m2

proponowana stawka czynszowa : 16,30 zł/m2 netto + opłaty za media.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 29.410,00 zł,
kwoty : 50,00 zł na pokrycie kosztów przetargu oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami przetargowymi, które dostępne są w Dziale Lokali Użytkowych oraz na stronie internetowej ZSM .

Zabrze –     ul. Pośpiecha 20                 – pow. 543,10 m2

proponowana stawka czynszowa : 14,20 zł/m2 netto + opłaty za media.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 23.700,00 zł,
kwoty : 50,00 zł na pokrycie kosztów przetargu oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami przetargowymi, które dostępne są w Dziale Lokali Użytkowych oraz na stronie internetowej ZSM.

Zabrze –     ul. Wolności 125                 – pow. 474,10 m2

proponowana stawka czynszowa : 16,30 zł/m2 netto + opłaty za media.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 23.140,00 zł,
kwoty : 50,00 zł na pokrycie kosztów przetargu oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami przetargowymi, które dostępne są w Dziale Lokali Użytkowych oraz na stronie internetowej ZSM.

Zabrze –     ul. Franciszkańska 21        – pow. 124,80 m2

proponowana stawka czynszowa : 14,20 zł/m2 netto + opłaty za media.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.446,00 zł,
kwoty : 50,00 zł na pokrycie kosztów przetargu oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami przetargowymi, które dostępne są w Dziale Lokali Użytkowych oraz na stronie internetowej ZSM.

Zabrze –     ul. Sportowa 6                    – pow. 144,86 m2

proponowana stawka czynszowa : 14,20 zł/m2 netto + opłaty za media.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6.322,00 zł,
kwoty : 50,00 zł na pokrycie kosztów przetargu oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami przetargowymi, które dostępne są w Dziale Lokali Użytkowych oraz na stronie internetowej ZSM.

Zabrze –     ul. 3-go Maja 43                        – pow. 20,00 m2

proponowana stawka czynszowa : 16,30 zł/m2 netto + opłaty za media.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 976,00 zł,
kwoty : 50,00 zł na pokrycie kosztów przetargu oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami przetargowymi, które dostępne są w Dziale Lokali Użytkowych oraz na stronie internetowej ZSM.

Zabrze –     ul. Zonna 50-52                         – pow. 20,09 m2

proponowana stawka czynszowa : 11,24 zł/m2 netto + opłaty za media.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 730,00 zł,
kwoty : 50,00 zł na pokrycie kosztów przetargu oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami przetargowymi, które dostępne są w Dziale Lokali Użytkowych oraz na stronie internetowej ZSM.

Oferty należy składać w siedzibie ZSM, Zabrze ul. Ślęczka 1a (Sekretariat ), w terminie do dnia 29.06.2021 r.

Komisyjny wybór ofert odbędzie się w dniu 30.06.2021 r.  o godz. 10.00, w siedzibie ZSM.

Wszelkich informacji udziela Dział Lokali Użytkowych,

ul. Ślęczka 8, pokój nr 15 ( tel. 32/277-72-43 ).

 

UWAGA !
 Zarząd Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Ogłoszenie płatne

Przeczytaj także:


Udostępnij swoim znajomym:
Reklama