Nowiny Zabrzańskie

Bezpłatne porady prawne

Udostępnij swoim znajomym:

W Zabrzu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwo obywatelskiego oraz mediacji. By skorzystać z tej formy pomocy prawnej, trzeba wcześniej telefonicznie umówić termin. Zgłoszenia przyjmują pracownicy zabrzańskiego Urzędu Miejskiego, w Wydziale Zdrowia, po pod numerem: 32 373 35 00, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 13.00

Reklama

Podstawowe zasady:

 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo-administracyjnym,

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

 
3. sporządzenie projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje?
Każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Udostępnij swoim znajomym:
Reklama