Nowiny Zabrzańskie

Nękanie i groźby są przestępstwem!

Udostępnij swoim znajomym:

Pewien człowiek grozi, że mnie pobije. Wystaje pod moim domem, śledzi mnie, przez niego nie mogę normalnie funkcjonować. Chciałabym, aby otrzymał zakaz zbliżania się do mojej osoby. Czy istnieje taka możliwość?

Mecenas Małgorzata Parjaszewska:
Po pierwsze należy podkreślić, iż przede wszystkim mamy tu do czynienia z groźbą karalną i w tym celu czytelniczka powinna zgłosić się na policję i złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zachowanie tego człowieka nosi także znamiona nękania, czyli starkingu, co także stanowi przestępstwo. Po złożeniu zawiadomienia cała procedura będzie toczyła się z urzędu, tzn. organy ścigania przeprowadzą postępowanie karne, wniosą akt oskarżenia i będą go popierać przed sądem.
Postępowanie składa się z dwóch etapów: przygotowawczego, które prowadzi prokuratura bądź policja, oraz sądowego. Składając doniesienie na policji lub w prokuraturze, czytelniczka powinna podnieść, iż domaga się orzeczenia wobec sprawcy zakazu kontaktowania się lub zbliżania się do jej osoby. Takowy wniosek może powtórzyć także przed sądem, gdy będzie przesłuchiwana w charakterze świadka, albowiem zakaz kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakaz zbliżania się do określonych osób są tzw. środkami karnymi, które sąd może wymierzyć obok kary. Zgodnie przepisami powyższe zakazy sąd może orzec w razie skazania za przestępstwo groźby karalnej na okres od roku do lat 15. Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować.

Reklama

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama