Nowiny Zabrzańskie

Konkursy na oświatowych dyrektorów

Udostępnij swoim znajomym:

Miasto ogłosiło konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkola, dwóch szkół podstawowych, jednego gimnazjum i jednego zespołu szkolno-przedszkolnego. Na oferty czeka do 23 kwietnia.
Do wzięcia są dyrektorskie fotele Przedszkola nr 25 przy ul. Cieszyńskiej 33, Szkoły Podstawowej 14 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Gdańskiej 10, Szkoły Podstawowej 23 przy ul. Pestalozziego 16, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 16 przy ul. Cmentarnej 7 oraz Gimnazjum 12 przy ul. Niemcewicza 1.
Kandydat, jeśli jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, to powinien m. in. wykazać się ukończeniem studiów lub kursu z zakresu zarządzania oświatą. Mieć co najmniej 5 lat pracy w zawodzie, za którą uzyskał dobrą ocenę.
Do konkursu może także przystąpić osoba nie będąca nauczycielem. Musi mieć obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Powinna wykazać się ukończonymi studiami magisterskimi i co najmniej 5-letnim stażem pracy podczas, którego 2 lata pracowała na stanowisku kierowniczym. Więcej informacji w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

Reklama

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama