Nowiny Zabrzańskie

Kultura na poziomie

Udostępnij swoim znajomym:


„Kadry Kultury Na Poziomie” to projekt szkoleniowy skierowany do osób zainteresowanych edukacją kulturalną w obszarze przemysłowego dziedzictwa regionu. Szkolenia organizuje Muzeum Górnictwa Węglowego.

Reklama

Szkolenia odbędą się we wrześniu i październiku W programie: „Przemysłowe dziedzictwo kulturowe regionu”, „Edukacja kulturalna w praktyce. Tworzenie scenariuszy lekcji tematycznych i zajęć warsztatowych z elementami gier i zabaw twórczych”, „Elementy psychologii komunikacji. O budowaniu relacji ze zwiedzającym / odbiorcą działań edukacyjno-kulturalnych”, „Dzieci i młodzież, grupy defaworyzowane (m.in. niepełnosprawni, osoby starsze) jako szczególne grupy w edukacji kulturalnej”.

Wszyscy chętni do udziału w szkoleniach powinni wysłać swoje CV drogą mailową na adres kadrakultury@muzeumgornictwa.pl, opisać swoje doświadczenie w obszarach powiązanych z zakresem projektu oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami defaworyzowanymi). Zgłoszenia tylko do 14 sierpnia!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Dodatkowe informacje są na stronie MGW, w zakładce „realizowane projekty”. Szkolenia są dofinansowane ze środków ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.


Udostępnij swoim znajomym:
Reklama