Nowiny Zabrzańskie

Reklamacja wadliwych towarów

Udostępnij swoim znajomym:

Kilka dni temu kupiłem nowe buty. Były bardzo drogie, wyglądały solidnie. Niestety, zaledwie po dwóch dniach użytkowania pękła mi podeszwa i się rozkleiły. Jakie uprawnienia mi zatem przysługują? Mogę żądać naprawy czy zwrotu pieniędzy?

Ekspert radzi
Teoretycznie, nie powinno być problemu z wymianą towaru. Zdarza się jednak, że rzeczy z pozoru proste, w praktyce już wcale takimi nie są. Lepiej być przygotowanym na niespodzianki.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w przypadku gdy przedmiot został zbyty przez sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np.: gdyby buty zostały sprzedane w sklepie) konsumentowi, kwestie związane z wadami przedmiotu sprzedaży reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Natomiast zgodnie z treścią art. 8. ust 1 wspomnianej ustawy, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Należy wskazać, iż przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Należy pamiętać, iż nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
W przypadku gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, czyli żądać zwrotu pieniędzy. Jednak kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Jednocześnie należy wskazać, iż przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
Konsumenci powinni mieć to na uwadze dokonując zakupu.

Reklama

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama