Nowiny Zabrzańskie

Odwołanie testamentu

Udostępnij swoim znajomym:

Kilka lat temu będąc poważnie chora sporządziłam u notariusza testament, zapisując w nim wszystko synowi. Jednak czas pokazał, że syn nie zajmował się mną, a ostatnio w ogóle się ze mną nie kontaktuje. Teraz chciałabym odwołać tamten testament. Co powinnam zrobić? Czy ponownie muszę się udać do notariusza?

Ekspert radzi
Odwołalność to jedna z podstawowych cech testamentu. Stanowi także istotny przejaw swobody testowania. Spadkodawca może aż do swojej śmierci w każdej chwili odwołać testament w całości lub w części. Spadkodawca swoim oświadczeniem może doprowadzić do tego, że sporządzony uprzednio testament nie wywrze po jego śmierci żadnych skutków prawnych.
Odwołanie testamentu może zostać dokonane w różny sposób. Prawo polskie nie przewiduje wprawdzie odrębnego oświadczenia, składanego w innej formie niż testament, wywołującego skutek w postaci odwołania testamentu. Odwołanie testamentu może natomiast nastąpić, jak wynika z art. 946 kodeksu cywilnego, w drodze sporządzenia nowego testamentu lub w drodze podjęcia pewnych czynności faktycznych w stosunku do testamentu.
Wyraźne odwołanie dokonanych rozporządzeń może nastąpić jedynie w drodze sporządzenia nowego testamentu. Możliwe jest także odwołanie testamentu, którym odwołano wcześniej sporządzony dokument. Testament odwołujący poprzedni może zawierać tylko tę jedną dyspozycję. Wówczas zapis wcześniejszy zostaje odwołany, a dziedziczenie następuje zgodnie z porządkiem ustawowym. Sporządzenie nowego testamentu zawierającego odwołanie poprzedniego musi nastąpić zgodnie z wymaganiami ustawy. Odwołujący musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie musi zostać złożone osobiście i być niewadliwe.
Odpowiadając na pytanie czytelniczki należy wskazać, iż testament można odwołać w innej formie niż ta, w której został sporządzony testament odwoływany. Przykładowo, testament notarialny może zostać odwołany testamentem ustnym. Jeżeli jednak czytelniczka chce mieć pewność, że jej wola odnośnie odwołania testamentu nie będzie podważana, to może udać się do notariusza, choć nie jest to wymagane.

Reklama

Udostępnij swoim znajomym:
Reklama